čtvrtek 16. srpna 2012

Druhý (a také nechtěný) pohovor u DataLife

Ačkoliv to nebylo mým cílem, byl jsem podruhé na pohovoru u společnosti DataLife. Stalo se tak na základě inzerátu na jobs.cz, kde pan Lubomír Š. inzeroval pracovní nabídku „Konzultant nebo oblastní manažer“ ve znění typickém pro finanční poradenství. Oproti klasickému finančnímu poradenství zde však byly uvedeny určité zvláštnosti jako: „možnost přidělení našich klientů - start kariéry“, či „Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek“. Jméno společnosti v inzerátu chybělo, ale přesto jsem na inzerát reagoval s tím, že se na název společnosti případně zeptám, když mi zavolá.

Skutečně velice brzy pan Lubomír zavolal. Nejprve se mě ptal, co bych chtěl vůbec dělat, o co se zajímám a nakonec mě pozval na pohovor v určitý čas. Řekl jsem, že bych mohl a zároveň se zeptal na název společnosti, na což mi sice odpověděl, ale znělo to jako DELL. Je dost možné i pravděpodobné, že to nebyl záměr a pouze jsem špatně rozuměl. Beru to poučení pro mě, abych se příště ještě ujistil o daném názvu společnosti.

Po příchodu na domluvené místo mi pan Lubomír zavolal a pozval mě do kanceláře v budově, před kterou jsme měli sraz. Na dveřích kanceláře bylo DataLife, což mě hned v úvodu trošku zklamalo. Na začátku pohovoru se mě ptal na podobné věci jako při prvním telefonátu, na což jsem reagoval: „ještě než začneme, tak bych se zeptal: Vy jste tedy společnost DataLife?“. První reakce pana Lubomíra byla: „A kde to vidíte?“ Na to jsem mu řekl: „támhle je to napsané“, čímž jsem myslel nějaký plakát na zdi. Pak pan Lubomír řekl, že se jedná o společnost DataLife a ptal se mě, jestli mám s touto společností nějaké zkušenosti. Sdělil jsem mu, že jsem nedávno již byl pozván na pohovor a nabídku nepřijal z několika důvodů (viz předchozí pohovor) a že když už bych to šel dělat, tak pro Partners nebo OVB. Sdělil jsem mu, že se mi také nelíbí způsob získávání klientů, že si je každý musí vyhledávat a kontaktovat sám. Na to mi neměl moc co říci, jen se zeptal, jestli si myslím, že třeba u Partners, nebo OVB je to jinak. Na to jsem odpověděl: “Vím, že není, ale když už bych šel tohle dělat, tak nejspíš pro ně, protože jsou mnohem větší a spolupracují s mnohem větším počtem institucí než DataLife“. Poté jsme rozebírali, jak bych si to představoval já, že tuhle práci bych rozhodně chtěl dělat za předpokladu, že by společnost měla tak dobré jméno, aby ji klienti sami vyhledávali a jim byli podle potřeb přidělováni jednotlivý poradci.

Pak pan Lubomír docela dost mluvil o věcech, které zazněli už na předchozím pohovoru, a zeptal se mě třeba, jestli vím, proč bych do toho měl jít a to co nejdřív. Věděl jsem již moc dobře co tím myslí: důchodovou reformu. Mluvil o tom, že to je příležitost, která se nebude opakovat a že je potřeba vybudovat si co největší tým lidí pod sebou, v souvislosti s čímž bych vydělal částky o mnoha cifrách. Na to jsem mu řekl, že v tom zas takovou příležitost nevidím, protože to bude jen chvilková záležitost a tak podobně.

Mezitím jsem se optal na věci (již zmíněné zvláštnosti), kvůli kterým jsem vlastně reagoval na inzerát. Dověděl jsem se, že práce pro pana Lubomíra nemusí být na ŽL, jen je třeba se nahlásit na pracovním úřadě a u zdravotní pojišťovny a stejně si sám platit sociální a zdravotní pojištění. V tom tedy ale nevidím žádnou výhodu oproti vlastnění ŽL. Dále jsem se optal, jak je to s přidělením klientů a na to mi řekl, že to je „až za zásluhy“. Pan Lubomír ale uvedl v inzerátu: „možnost přidělení našich klientů - start kariéry“. Jestli někdo z Vás, kdo čte tyto řádky, bude mít pohovor s panem Lubomírem, zkuste se ho schválně zeptat, jaké zásluhy je potřeba mít na přidělení klientů a jestli je možné mít tyto zásluhy hned na startu kariéry :).

Mluvili jsme i o jiných aktivitách v souvislosti s DataLife, jako komplexní finanční poradenství a jiné. Při té příležitosti se mě pan Lubomír ptal, jestli si myslím, že by někdo z mého okolí, komu bych třeba zlevnil povinné ručení o 60%, byl se mnou spokojený a doporučil mě dál. Na to navázal, ať schválně zkusím zavolat třem známým, abych viděl, jak to bude fungovat a chvilku na to: „Schválně to zkuste“. Zeptal jsem se: „Jako teď?“ Skutečně tím pan Lubomír myslel, abych hned zavolal třem známým a začal jim nabízet levnější povinné ručení. Na to jsem reagoval zasmáním se a větou: „No to ne, nebudu s tím otravovat své známé“. Očividně byl pan Lubomír zklamán, ještě chvíli jsme mluvili a pak se již rozloučili.

pátek 10. srpna 2012

Osobní pohovor na pozici Obchodník / Manager

Před nějakou dobou mi zavolal pan X na mobil s pozvánkou na osobní pohovor ohledně nabídky práce. Po jeho krátkém představení a pozvání mě jsem nezaváhal a zeptal se, ze které že společnosti volá. Pan X mi sdělil, že se jedná o společnost DataLife, která momentálně shání lidi pro rozšíření svého týmu kvůli velké státní zakázce a že se též zabývá aktivním sponzoringem. Odsouhlasil jsem, že půjdu na osobní schůzku, ale že se ještě na společnost Datalife podívám blíže a dám vědět, kdybych svůj zájem o schůzku přehodnotil.

Na internetu jsem našel několik referencí, vesměs špatné, ale říkal jsem si, že po dlouhé době bych zase mohl něco podniknout, tak jsem tedy šel na pohovor.

Na pohovoru mě přivítal seriózně vypadající pan X a začal celkem nezávazně hovořit a trochu se i ptát na mou situaci, zda studuji, pracuji, hledám práci či co. Poté přešel ke stručnému popisu společnosti DataLife a čím se společnost zabývá. Mezitím se mě také ptal, co o společnosti vím, co jsem si zjišťoval a tak podobně.

Z našeho rozhovoru vyplynulo, že společnost DataLife se zabývá třemi hlavními směry, kde jedním je aktivní sponzoring, dalším finanční poradenství a posledním budoucí penzijní reforma.

Aktivním sponzoringem je prý myšleno sponzorství sportovních klubů, kde společnost DataLife klade velký důraz na to, aby poskytnuté peníze byly využity ve prospěch dětí a mládeže. Vrtalo mi však hlavou, kde se ty peníze berou, tak jsem se tedy zeptal. Na to mi bylo sděleno, že se jedná tak trochu o know-how společnosti DataLife a bude mi to prezentováno v dalším kole příjímacího řízení na nějakém semináři. Z toho tedy mimo jiné vyplynulo, že nábor do společnosti DataLife probíhá minimálně ve dvou kolech a je nutné absolvovat seminář. Seminář je zpoplatněn částkou 500 Kč, ze které je hrazen pronájem prostor v hotelu a občerstvení.

Co se týče finančního poradenství, tak zde se jedná v podstatě o totéž jako třeba u Partners. Jde tedy údajně především o optimalizaci portfolia finančních produktů klienta a o zvyšování jeho finanční gramotnosti. Pouze si u této společnosti nejsem jist, jestli spolupracuje se srovnatelným počtem finančních institucí jako třeba Partners a jestli má ve své nabídce srovnatelný počet produktů. Jinak styl práce je zde tentýž.

O posledním směru, kterým se společnost DataLife zabývá, jsme se bavili asi nejvíce. Penzijní reforma je něco, co se dotkne nás téměř všech a bude velkou příležitostí pro byznys v oblasti nabídek spořících a investičních produktů, jakýchsi „důchodových účtů“. Prý je již definitivně stanoven termín 1. 1. 2013, od kdy budou moci být nabízeny zmíněné produkty. Z rozhovoru mi to připadlo, že této oblasti přikládá společnost DataLife nejvyšší význam a nejvíce se na toto připravuje.

V průběhu pohovoru jsem se ještě ujistil, že spolupráce se společností DataLife probíhá na živnostenský list, jak je to u obdobných společností běžné.

Toto vše bylo z mého pohovoru asi to nejhlavnější. Na seminář jsem se však rozhodl nejet a se společností DataLife spolupráci nenavazovat zejména z důvodu špatných referencí.